Terms - special offer Marco x Radzka

REGULAMIN PROMOCJI „Premiera kolekcji Marco x Radzka" 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z

aktualnej oferty kolekcji Marco x Radzka w ramach Promocji „Premiera kolekcji Marco x Radzka” w

sklepie www.marcoshoes.eu.

2. Organizatorem Promocji „Premiera kolekcji Marco x Radzka” jest Marco Marek Malinowski

ul. Malawskiego 5, 26-617 Radom („Organizator”).

3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 19.09-26.09.2021 r. z zastrzeżeniem §7.

4. Miejscem Promocji jest Sklep firmy Marco Marek Malinowski - www.marcoshoes.eu

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Promocja - przygotowana przez Marco Marek Malinowski z siedzibą w Radomiu pod nazwą: „Premiera

kolekcji Marco x Radzka” oferta sprzedaży kolekcji Marco x Radzka na zasadach wskazanych w

niniejszym Regulaminie.

2. Rzecz – Produkt kolekcji marki Marco będącej w aktualnej ofercie konkretnego Sklepu, który

objęty jest Promocją, tj. produkty dostępne na stronie: 

https://www.marcoshoes.eu/pol_m_OBUWIE_Marco-x-Radzka-437.html

3. Sklep - znajdujący się na terenie Polski, w którym Marco Marek Malinowski prowadzi detaliczną sprzedaż

obuwia marki Marco Shoes.

§ 3

Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w sklepie internetowym Marco Shoes - www.marcoshoes.eu

§ 4

Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dowolnego produktu z aktualnej kolekcji

Marco x Radzka dostępnego na stronie 

https://www.marcoshoes.eu/pol_m_OBUWIE_Marco-x-Radzka-437.html

2. Cena jednego produktu zostanie obniżona w koszyku zakupowym o 10%.

3. W przypadku zakupu dwóch produktów lub więcej, automatycznie zostanie naliczony

rabat -15% na wszystkie produkty w zamówieniu z kolekcji Marco x Radzka.

4. Zwrot dowolnego produktu z zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w

promocji. W związku z tym zwracana rzecz w zamówieniu zostanie sprzedana w cenie

wyliczonej na podstawie zapisów niniejszego regulaminu.

Np. Przy zakupie dwóch produktów objętych ofertą klient dostaje rabat -15%,,

przy zwrocie jednego produktu z zamówienia dostaje zwrot środków tak jakby dokonał zakupu

tylko jednego produktu, czyli -10 % rabatu.  Kwota zwrotu środków będzie wyrównana z rabatu - 15% do rabatu - 10%

na całe zamówienie.

§ 5

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 6

Organizator ma prawo odwołać, skrócić lub wydłużyć okres trwania Promocji bez podawania przyczyn,

poprzez usunięcie informacji o promocji z Sklepów oraz ze strony internetowej www.marcoshoes.eu

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, klient może skierować

pisemnie na poniższy adres w ciągu 3 dni od nabycia obuwia celem rozpatrzenia zasadności skargi lub

żądania:

Marco Marek Malinowski, ul. Malawskiego 5, 26-617 Radom.

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana

zacznie obowiązywać od dnia publikacji jej w Sklepach objętych niniejszą Promocją.

§ 9

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn

leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.

We care about your privacy This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel